Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLíTICA DE PRIVACITAT

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

D’acord amb els que es disposa en la normativa vigent, CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb els temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o la autoritat competent a cada moment. És per això que CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i l’avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes a la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Els Usuaris garanteixen que les Dades Personals facilitades a CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. són veraces i es fan responsables de comunicar qualsevol modificació a les mateixes.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L., els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT, Plaça Germanes Mestre, s/n 08760 – Martorell (Barcelona)

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten informació personal alguna ni queda obligat a facilitar-la.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc Web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. de 14 de Desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i normativa que les desenvolupen.

COMPROMIS DE L’USUARI

L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web https://www.csavives.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI.

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L. amb domicili al Carrer Germanes Mestre, s/n -08760- Martorell- Barcelona, i amb domini d’Internet https://www.csavives.com , atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail construccions@csavives.com . CONSTRUCCIONS SUCCESSORS DE A.VIVES, S.L., que es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 26260 , Secció General, Foli B-100913 , Fulla 176. Inscripció 1ª