Obres executades

Construcció d’edifici plurifamiliar en Martorell

Construcció d’edifici plurifamiliar, situat al carrer Pere Puig 6-12 de Martorell (Barcelona) format per 19 vivendes, 19 places d’aparcament i trasters. Promotora de l’obra: Promo-Roca-Vives.