Obres executades

Escola municipal de música i dansa d’Esparreguera

Construcció de la nova escola municipal de música i dansa d’Esparreguera, situat al carrer Cavallers s/n d’Esparreguera. Edifici reformat per tres plantes i auditori, els treballs es van realitzar per l’Ajuntament d’Esparreguera l’any 2009.