Obres executades

Reforma de cuina en habitatge unifamiliar

Reforma sensera de cuina: parets, terra, mobiliari i electrodomèstics.