Obres executades

Rehabilitació de façana en edificis plurifamiliars de Martorell

Neteja de façana, reparación de coberta i consolidació dels balcons d’un conjunt d’edificis plurifamiliars situats al carrer Plaça de l’Illa, Salvador Espriu, Mestres Gomila i Reniu i Josep Maria Sala i Ginebreda de Martorell (Barcelona).