Obres executades

Rehabilitació Plaça de les Hores a Martorell

Urbanització, empredrat, enjardinament, instal.lació elèctrica per il.luminat públic i col.locació de joc infantil, situat a la Plaça de les Hores de Martorell (Barcelona).