Obres executades

Construcció d’edifici plurifamiliar a Martorell

Construcció d’edifici plurifamiliar, situat al Carrer Pere Puig 39-43 de Martorell (Barcelona). Format per 19 vivendes, 19 aparcaments, traster i sota coberta. Promotor de l’obra: Ataix, S.L.